Lid Worden

 

Om lid te worden kunt u contact opnemen met ons secretariaat per
e-mail: secretaris@vtvfriesegracht.nl of middels de ‘contact’-knop bovenaan deze pagina.

U krijgt dan van ons een inschrijfbrief. Na betaling van €10 komt u op de wachtlijst en bent u aspirant-lid. De wachtlijst wordt in volgorde van inschrijving afgewerkt.
Een bestuurslid neemt contact met u op wanneer er een tuin vrijkomt. Samen gaat u de tuin bekijken. Als u besluit de tuin te nemen, wordt u van aspirant-lid volwaardig lid van de vereniging. U ontvangt de statuten en de reglementen.

Ieder lid betaalt bij het aangaan van het lidmaatschap eenmalig een waarborgsom. Die krijgt u teruggestort als de tuin netjes wordt achtergelaten bij beëindiging van het lidmaatschap. Jaarlijks betaalt u een contributie en pacht.